O Arhivu RSNovosti i događajiArhivska građa i knjižni fondPublikacije i izložbeOn-line dokumentiRegistar akreditovanih usluga

Arhiv Republike Srpske sa sjedištem u Banjaluci osnovan je 1992. godine.

Arhiv RS prikuplja, štiti, čuva, sređuje, obrađuje i daje na korišćenje arhivsku građu na cjelokupnoj teritoriji Republike Srpske. Arhiv ima status republičke upravne organizacije čija se djelatnost finansira iz budžeta RS.

Sjedište Arhiva RS je u Banjaluci u Aleji Svetog Save broj 1. Direktor Arhiva je mr istorije Bojan Stojnić, koji vrši i dužnost predsjednika Upravnog odbora Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske.

Izbor iz arhivske građe: Originalni rukopis bana Svetislava Tise Milosavljevića (1943.) < > 4/5
Vodič kroz fondove i zbirke
U Arhivu Republike Srpske ukupan broj arhivskih fondova koji se čuva je 807, odnosno 35 zbirki.
Istovremeno, Arhiv vrši nadzor nad zaštitom arhivske građe kod oko 14.747 registratura (imalaca i stvaralaca).
Popis arhivskih fondova/zbirki
Arhivsko zakonodavstvo
Član 59 Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 118/08, 11/09, 74/10 i 86/10) (65kb)
Zakon o arhivskoj djelatnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 119/08) (330kb)
Uredba o kancelarijskom poslovanju republičkih organa uprave ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/04 i 13/07) (70kb)
Uputstvo o sprovođenju kancelarijskog poslovanja republičkih organa uprave ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj broj 31/05, 5/06, 10/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10, 111/10 i 25/11) (316kb)
Novosti i događaji
Osnovci u posjeti Arhivu
(14.3.2017) Dana 10. marta 2017. učenici VI-IX razreda Osnovne škole "Miroslav Antić'' iz Bistrice, njih 95, predvođeni svojim nastavnicima i direktorom škole Zoranom Šmugovićem, posjetili su Arhiv Republike Srpske.
Novi izdavački poduhvat
(9.3.2017) Kao zajednički izdavački projekat Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske i Arhiva Republike Srpske, iz štampe je izašla knjiga ''Ustaški stožer za Bosansku Krajinu : Studija Milana Vukmanovića i izbor građe''. Milan Vukmanović je nekadašnji direktor Arhiva Bosanske Krajine u Banjaluci.
Seminar ''Kancelarijsko, arhivsko i elektronsko poslovanje''
(16.2.2016) Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske i Arhiv Republike Srpske organizuju 11. seminar ''Kancelarijsko, arhivsko i elektronsko poslovanje''.
Izložba ''Eparhija banjalučka u Drugom svjetskom ratu (1941–1945)''
(14.12.2016) U saradnji sa Muzejom žrtava genocida i Arhivom Srpske pravoslavne crkve, Arhiv Republike Srpske priredio je izložbu arhivskih dokumenata ''Eparhija banjalučka u Drugom svjetskom ratu (1941–1945) – Mučeništvo Srpske pravoslavne crkve u Bosanskoj Krajini''.
Obuka radnika u lokalnoj upravi i samoupravi
(4.12.2016) U organizaciji Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Arhiv je proveo dvodnevnu obuku zaposlenih u organima lokalne uprave i samouprave.
Veličina teksta:
Loading
Naručite naša izdanja
''Štampa u Bosanskoj Krajini 1906-1941''
U saradnji sa Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv Republike je izdao knjigu mr Bojana Stojnića ''Štampa u Bosanskoj Krajini 1906-1941''.
''Stogodišnjica sudskih procesa u Bosni i Hercegovini i Veleizdajničkog procesa u Banjaluci 1915-1916''
U saradnji sa Gradskim udruženjem potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca 1912-1918. godine, Arhiv Republike Srpske je izdao knjigu ''Stogodišnjica sudskih procesa u Bosni i Hercegovini i Veleizdajničkog procesa u Banjaluci 1915-1916''.
''Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 'Dr Miroslav Zotović' Banjaluka. Sto godina prve ortopedije u Banjaluci (1915-2015)''
Arhiv Republike Srpske i Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske priredili su monografiju ''Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 'Dr Miroslav Zotović' Banjaluka. Sto godina prve ortopedije u Banjaluci (1915-2015)'' autora mr Bojana Stojnića.
''Sarajevski atentat kao južnoslovenska buržoaska revolucija''
U saradnji sa Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, a u okviru programa obilježavanja 100-godišnjice izbijanja Prvog svjetskog rata, Arhiv Republike Srpske je objavio knjigu ''Sarajevski atentat kao južnoslovenska buržoaska revolucija'' autora dr Đorđa Mikića.
''Današnjica i 'Mlada Bosna'. Uloga i značaj Vladimira Gaćinovića''
U saradnji sa Udruženjem arhivskih radnika Republike Srpske, objavljeno je fototipsko izdanje knjige ''Današnjica i 'Mlada Bosna'. Uloga i značaj Vladimira Gaćinovića''.