О Архиву РСНовости и догађајиАрхивска грађа и књижни фондПубликације и изложбеOn-line документиРегистар акредитованих услуга
Класификација фондова и збирки

Архивски фондови класификовани су на сљедеће групе:
 
А. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА
 
1. Управа и јавне службе
1.1. архивски фондови до 1918.
1.2. архивски фондови од 1918. до 1941.
1.2.1. народноослободилачки органи
1.2.2. окупацијски и квислиншки органи
1.3. архивски фондови од 1941. до 1945.
1.3.1. народнослободилачки органи
1.3.2. окупацијски и квислиншки органи
1.4. архивски фондови од 1945. до 1992.
1.5. архивски фондови од 1992. до данас
 
2. Правосуђе
2.1. период до 1945.
2.2. период послије 1945. године
 
3. Војне јединице, установе и организације
3.1. период до 1941.
3.2. период послије 1941.
3.3. народноослободилачке јединице, установе и организације
3.4. јединице, установе и организације ЈНА
3.5. јединице, установе и организације Војске Републике Српске
 
4. Просвјетне, културне и научне установе
4.1. просвјетне установе
4.2. културне установе
4.3. научне установе
 
5. Социјалне и здравствене установе
5.1. социјалне установе
5.2. здравствене установе
 
6. Привреда и банкарство
6.1. период капитализма
6.1.1. банке и новчани заводи
6.1.2. привредна удружења
6.1.3. привредна предузећа
6.1.3.1. индустрија и рударство
6.1.3.2. пољопривреда и шумарство
6.1.3.3. трговина, угоститељство и туризам
6.1.4. задруге
6.2. период социјализма
6.2.1. банке и новчани заводи
6.2.2. привредна удружења
6.2.3. привредна предузећа
6.2.3.1. индустрија и рударство
6.2.3.2. пољопривреда и шумарство
6.2.3.3. трговина, угоститељство и туризам
6.2.3.4. саобраћај
6.2.3.5. остало
6.2.4. занатство
6.2.5. задруге
6.2.6. остало
 
7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења
7.1. политичке и друштвено-политичке организације
7.1.1. напредне политичке и друштвено-политичке организације
7.1.2. грађанске и друге организације
7.2. сталешке корпорације
7.3. хуманитарна друштва
7.4. културно-просвјетна друштва
7.5. спортска друштва и удружења
7.6. остало
 
8. Вјерске организације
 
9. Остало
9.1. Друштвене службе
 
Б. ПОРОДИЧНИ И ЛИЧНИ ФОНДОВИ
 
1. Породични фондови
 
2. Лични фондови
 
Ц. ЗБИРКЕ
Збирке


 
Величина текста:
Loading