О Архиву РСНовости и догађајиАрхивска грађа и књижни фондПубликације и изложбеOn-line документиРегистар акредитованих услуга
Попис архивских фондова у Бањалуци

 

А. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА

1. Управа и јавне службе

1.1. архивски фондови до 1918.
(1) Окружна област (Kreisbehörde) Бањалука (1878–1918); 1880/1918; књ. 12; кут. 27; регеста докумената
(2) Хидротехнички одјељак Бањалука (1878–1929); 1887/1929; књ. 7; кут. 8; САИ

1.2. архивски фондови од 1918. до 1941.
(3) Окружна област Бањалука (1918–1922); 1918/1922; књ. 6; кут. 30; САИ
(4) Градско поглаварство Бањалука (1919–1941); 1919/1940; кут. 7; САИ
(5) Општинска управа Јајце (1919–1945); 1928/1944; кут. 2
(6) Грађевинска секција Бањалука (1919–1929); 1919/1929; књ. 21; кут. 63; САИ
(7) Техничка секција Бањалука (1919–1929); 1929/1941; кут. 4
(8) Инспекција рада Бањалука (1919–1929); 1921/1928; кут. 2; АИ
(9) Обласни одбор Врбаске области Бањалука (1922–1929); 1922/1929; књ. 1; кут. 1; САИ
(10) Дирекција шума Бањалука (1922–1945); 1920/1945; кут. 4; САИ
(11) Велики жупан Врбаске области Бањалука (1923–1929); 1923/1929; књ. 13; кут. 118; САИ
(12) Краљевска банска управа Врбаске бановине (1929–1941); 1929/1941; књ. 182; кут. 969; САИ
(13) Врбаска финансијска дирекција Бањалука (1929–1941); 1929/1941; књ. 33; кут. 52
(14) Окружни инспекторат Јајце (1929–1934); 1929/1932; кут. 6
(15) Среско начелство Бањалука (1929–1941); 1929/1941; књ. 34; кут. 15; САИ
(16) Управа полиције Бањалука (1929–1941); 1930/1941; кут. 2; АИ

1.3. архивски фондови од 1941. до 1945.

1.3.1. народнослободилачки органи
(17) Обласни НОО за Босанску Крајину (1943–1945); 1943/1945; кут. 8; САИ
(18) Окружни НОО за Централну Босну (1943–1945); 1944/1945; књ. 1; кут. 3
(19) Окружни НОО Дрвар (1943–1945); 1944/1945; кут. 3; СИ
(20) Окружни НОО Козара (1943–1945); 1943/1945; кут. 7; САИ
(21) Окружни НОО Подгрмеч (1943–1945); 1943/1945; књ. 5; кут. 11; САИ
(22) Окружни НОО Прњавор (1943–1945); 1944/1945; кут. 1
(23) Окружни НОО Бањалука (1944–1945); 1944/1945; књ. 2; кут. 9; САИ
(24) Окружни НОО Босна – Теслић (1944–1945); 1944/1945; кут. 3
(25) Срески НОО Босански Нови (1942–1945); 1945; књ. 3; ф. 3
(26) Срески НОО Босанска Градишка (1944–1945); 1944/1945; књ. 1; кут. 1
(27) Срески НОО Јајце (1944–1945); 1944/1945; кут. 5
(28) Срески НОО Мркоњић Град (1944–1945); 1944/1945; кут. 5
(29) Срески НОО Сански Мост (?–1945); 1943/1945; књ. 1; кут. 13; САИ
(30) Градски НОО Јајце (1944–1945); 1944; кут. 1
(31) Градски НОО Приједор (1944–1945); 1944/1945; кут. 1
(32) Градски НОО Босански Нови (1945); 1945; ф. 1
(33) Градски НОО Сански Мост (1945); 1945; кут. 2
(34) Општински НОО Козарац (1944–1945); 1944/1945; кут. 1
(35) Општински НОО Лушци Паланка (?–1945); 1942/1945; кут. 2
(36) Општински НОО Мали Радић (?–1945); 1943/1945; кут. 1
(37) Општински НОО Мајкић Јапра (?–1945); 1942/1945; кут. 3
(38) Општински НОО Сански Мост (1944–1945); 1944/1945; књ. 2; ф. 1
(39) Општински НОО Вођеница (?–1945); 1943/1945; кут. 1
(40) Обједињени фонд комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Бањалуци (1945–1946); 1945/1946; књ. 1; кут. 2
(41) Окружна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача Козара (1944–1945); 1944/1945; књ. 2; кут. 1
(42) Окружна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача Подгрмеч (1944–1945); 1944/1945; књ. 3; кут. 1
(43) Окружна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача Прњавор (1944–1945); 1944/1945; књ. 1; кут. 1
(44) Окружна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача Теслић (1944–1945); 1944/1945; књ. 1; кут. 1
(45) Среска комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача Приједор (1945); 1945; кут. 2; АИ
(46) Општинска комисија за утврђивање злочина окупатора Пискавица (1944–1945); 1945; кут. 1; АИ
(47) Општинска комисија за утврђивање злочина окупатора Паланчиште (1944–1945); 1944; кут. 1; АИ
(48) Општинска комисија за утврђивање злочина окупатора Стари Мајдан (1944–1945); 1945; кут. 1; АИ

1.3.2. окупацијски и квислиншки органи
(49) Велика жупа Сана и Лука Бањалука (1941–1945); 1941/1945; књ. 16; кут. 62; АИ
(50) Усташки стожер и Повјереништво за бившу Врбаску бановину Бањалука (1941–1942); 1941/1942; књ. 8; кут. 32
(51) Жупско редарствено равнатељство Бањалука (1941–1945); 1941/1945; кут. 1
(52) Ризничко управитељство Бањалука (1941–1945); 1941/1945; књ. 112; кут. 303
(53) Равнатељство за понову Бањалука (1941–1945); 1941/1942; кут. 1
(54) Порезни уред Бањалука (1941–1945); 1944/1945; кут. 4
(55) Уред за колонизацију Бањалука (1941–1945); 1941/1945; кут. 1
(56) Трећи теренски уред за градњу државне цесте Окучани–Бањалука–Јајце (1941–1945); 1942/1945; кут. 1
(57) Градско поглаварство Бањалука (1941–1945); 1941/1945; књ. 7; кут. 22
(58) Градско школско надзорништво Бањалука (1941–1945); 1941/1943; кут. 4
(59) Технички одјељак при Котарској области Бањалука (1941–1945); 1941/1945; књ. 11; кут. 37
(60) Жупски повјереник Министарства скрби Бањалука (?–1945); 1945; кут. 1
(61) Режијски одбор за реконструкцију цесте Лакташи – Виндхорст Адолфштал (1942–1945); 1942/1945; кут. 3
(62) Градски обскрбни уред Бањалука (1942–1945); 1942/1945; кут. 1
(63) Заповједништво техничке организације рада Бањалука (1942–1945); 1942/1945; кут. 10

1.4. архивски фондови од 1945. до 1992.
(64) Окружни НО Бањалука (1945–1947); 1945/1947; књ. 117; кут. 332; САИ
(65) Обласни НО Бањалука (1949–1951); 1949/1951; књ. 133; кут. 313
(66) СС Бањалука (1945–1966); 1945/1966; књ. 222; кут. 1.000; ф. 129
(67) НО среза Босанска Градишка (1945–1955); 1945/1955; књ. 78; кут. 382; САИ
(68) НО среза Босански Нови (1945–1955); 1945/1955; књ. 53; ф. 142; САИ
(69) НО среза Дрвар (1945–1955); 1945/1955; књ. 91; кут. 247; СИ
(70) НО среза Јајце (1945–1962); 1945/1962; књ. 174; кут. 1.302
(71) НО среза Кључ (1945–1955); 1945/1955; књ. 69; ф. 80
(72) НО среза Лакташи (1945–1947); 1945/1947; књ. 5; кут. 7; СИ
(73) НО среза Мркоњић Град (1945–1955); 1945/1955; књ. 90; кут. 206
(74) НО среза Омарска (1945–1947); 1945/1947; књ. 2; кут. 6; СИ
(75) НО среза Приједор (1945–1962); 1945/1962; књ. 154; кут. 1.754; САИ
(76) НО среза Сански Мост (1945–1955); 1945/1955; књ. 39; кут. 162
(77) НО среза Србац (1945–1955); 1946/1950; кут. 2; САИ
(78) НО града Бањалука (1945–1955); 1945/1955; књ. 276; кут. 678
(79) НО града Јајце (1945–1955); 1945/1955; књ. 40; кут. 13
(80) НО града Приједор (1945–1955); 1945/1955; књ. 48; кут. 229; СИ
(81) НО града Босанска Градишка (1949–1952); 1950/1952; књ. 1; кут. 6; САИ
(82) НО града Босански Нови (1949–1952); 1950/1952; књ. 2; ф. 7; САИ
(83) НО града Кључ (1952–1955); 1952/1955; књ. 4; кут. 6
(84) НО градске општине Босанска Градишка (1952–1955); 1952/1955; књ. 3; ф. 7
(85) НО општине Сански Мост – град (1945–1955); 1945/1955; књ. 15; п. 8
(86) НО општине Бистрица (1952–1955); 1952/1955; књ. 4; ф. 10
(87) НО општине Брезичани (1952–1955); 1952/1954; књ. 5; кут. 15
(88) НО општине Бронзани Мајдан (1952–1962); 1952/1962; књ. 35; кут. 148; СИ
(89) НО општине Церовљани (1952–1955); 1952/1955; књ. 2; ф. 5
(90) НО општине Црни Луг (1952–1955); 1952/1955; књ. 13; кут. 1
(91) НО општине Дивичани (1952–1958); 1952/1958; књ. 15; кут. 29
(92) НО општине Добрња (1952–1962); 1952/1961; књ. 89; кут. 106
(93) НО општине Днолука (1952–1955); 1952/1955; књ. 8; кут. 12
(94) НО општине Ивањска (1952–1962); 1955/1962; књ. 44; кут. 211; СИ
(95) НО општине Јајце (1952–1962); 1952/1962; кут. 20
(96) НО општине Кола (1952–1955); 1952/1955; књ. 5; кут. 2
(97) НО општине Козарац (1952–1962); 1952/1962; књ. 93; кут. 165; СИ
(98) НО општине Котор Варош (1952–1958); 1952/1958; кут. 2
(99) НО општине Крупа на Врбасу (1952–1962); 1952/1962; књ. 37; кут. 146
(100) НО општине Лакташи (1952–1963); 1952/1963; књ. 15; кут. 6; ф. 38
(101) НО општине Љубија (1952–1962); 1952/1962; књ. 83; кут. 180
(102) НО општине Мркоњић Град (1952–1963); 1952/1955; кут. 1; СИ
(103) НО општине Нова Топола (1952–1958); 1952/1958; књ. 10; кут. 80
(104) НО општине Омарска (1952–1962); 1952/1962; књ. 25; кут. 24
(105) НО општине Орахова (1952–1954); 1952/1954; књ. 1; ф. 4
(106) НО општине Паланчиште (1952–1955); 1952/1955; књ. 10; кут. 15
(107) НО општине Пискавица (1952–1955); 1955/1962; књ. 10; кут. 15
(108) НО општине Подмилачје (1952–1955); 1952/1955; књ. 2; кут. 2
(109) НО општине Горњи Подградци (1952–1958); 1955/1958; кут. 2
(110) НО општине Ракелићи (1952–1955); 1952/1955; књ. 5; кут. 20
(111) НО општине Раковчани (1952–1955); 1952/1955; књ. 20; кут. 12
(112) НО општине Расавци (1952–1956); 1952/1956; кут. 9
(113) НО општине Рибник (1952–1960); 1952/1960; књ. 13; ф. 25
(114) НО општине Романовци (1952–1955); 1952/1955; кут. 7
(115) НО општине Саница (1952–1962); 1953/1962; књ. 13; ф. 19
(116) НО општине Ситница (1952–1955); 1953/1955; књ. 4; ф. 8
(117) НО општине Турјак (1952–1955); 1953/1954; књ. 4
(118) НО општине Винац (1952–1955); 1952/1955; кут. 12
(119) НО општине Врхпоље (1952–1955); 1953/1956; књ. 1; ф. 4
(120) НО општине Нова Топола (1952–1958); 1952/1958; п. 28
(121) НО општине Крезлук (1953–1955); 1953/1955; књ. 2; кут. 4
(122) НО општине Кључ (1953–1959); 1953/1959; књ. 23; ф. 22
(123) НО општине Томина (1953–1958); 1953/1958; књ. 8; ф. 44
(124) НО општине Лушци Паланка (1954–1962); 1954/1962; књ. 23; ф. 37
(125) НО општине Бањалука (1955–1963); 1955/1962; књ. 95; кут. 160; ф. 800; СИ
(126) НО општине Босанска Градишка (1955–1957); 1955/1957; кут. 1
(127) НО општине Будимлић Јапра (1955–1962); 1956/1959; књ. 10; кут. 1
(128) НО општине Челинац (1955–1958); 1955/1958; кут. 1
(129) НО општине Драготиња (1955–1956); 1955/1956; кут. 3
(130) НО општине Хрваћани (1955–1958); 1955/1958; кут. 2
(131) НО општине Преодац (1955–1962); 1955/1962; књ. 14; кут. 46
(132) НО општине Приједор (1955–1962); 1955/1962; књ. 30; кут. 486; СИ
(133) НО општине Прњавор (1955–1958); 1955/1958; кут. 1
(134) НО општине Скендер Вакуф (1955–1963); 1955/1963; кут. 3; САИ
(135) НО општине Стари Мајдан (1955–1962); 1955/1960; књ. 5; кут. 5
(136) НО општине Шибовска (1955–1958); 1955/1958; кут. 1
(137) НО општине Шипраге (1955–1958); 1955/1958; кут. 3
(138) НО општине Србац (1956–1958); 1956/1958; кут. 2
(139) Мјесни НО Баре (1945–1952); 1947; књ. 1; кут.
(140) Мјесни НО Бастаси (1945–1952); 1945/1952; књ. 13; кут. 17; СИ
(141) Мјесни НО Босански Нови (1945–1949); 1945/1949; књ. 6; ф. 19; САИ
(142) Мјесни НО Босанска Градишка (1945–1949); 1945/1949; књ. 7; кут. 25; САИ
(143) Мјесни НО Бистрица (1945–1952); 1945/1951; књ. 7; кут. 1
(144) Мјесни НО Биљани (1947–1952); 1947/1951; кут. 1; СИ
(145) Мјесни НО Бравско (1945–1952); 1947/1951; кут. 1; СИ
(146) Мјесни НО Брдо (1945–1952); 1948/1951; књ. 1; кут. 1; СИ
(147) Мјесни НО Булићи (1945–1952); 1945/1947; кут. 1
(148) Мјесни НО Церовљани (1945–1952); 1945/1952; књ. 1; кут. 1; АИ
(149) Мјесни НО Црни Луг (1945–1952); 1945/1951; књ. 10; кут. 9
(150) Мјесни НО Чатрња (1945–1952); 1945/1949; ф. 2
(151) Мјесни НО Драгељи (1945–1952); 1948/1951; књ. 1; кут. 1; СИ
(152) Мјесни НО Дивичани (1945–1952); 1945/1952; књ. 9; кут. 5
(153) Мјесни НО Добратићи (1945–1952); 1947/1951; књ. 9; кут. 5
(154) Мјесни НО Дрвар – град (1945–1952); 1945/1950; књ. 18; кут. 31; СИ
(155) Мјесни НО Дрвар – село (1945–1952); 1948/1950; књ. 1; кут. 14; СИ
(156) Мјесни НО Елезагићи (1945–1947); 1945/1947; кут. 3; САИ
(157) Мјесни НО Хумићи (1947–1952); 1947; п. 1
(158) Мјесни НО Јабланица (1950–1952); 1950/1952; књ. 1; кут. 2; САИ
(159) Мјесни НО Каменица (1945–1952); 1945/1950; кут. 1; СИ
(160) Мјесни НО Карајзовци (1945–1952); 1946/1952; књ. 2; кут. 5; САИ
(161) Мјесни НО Казанци (1945–1952); 1945/1947; књ. 1; кут. 1
(162) Мјесни НО Козинци (1945–1947); 1946/1948; књ. 2; кут. 1; АИ
(163) Мјесни НО Кључ (1945–1952); 1946/1952; књ. 3; кут. 2; САИ
(164) Мјесни НО Крезлук (1945–1952); 1945/1952; књ. 2
(165) Мјесни НО Ламинци (1947–1955); 1947/1955; књ. 3; п. 7
(166) Мјесни НО Лисковац (1945–1952); 1945/1952; књ. 11; СИ
(167) Мјесни НО Мајдан (1945–1952); 1945/1952; књ. 1; кут. 6
(168) Мјесни НО Мајкићи (1947–1952); 1947/1950; књ. 1; ф. 4
(169) Мјесни НО Машићи (1945–1952); 1946/1952; књ. 2; кут. 7; САИ
(170) Мјесни НО Мркоњић Град (1945–1952); 1946/1950; кут. 2
(171) Мјесни НО Нова Топола (1947–1952); 1945/1953; књ. 4; кут. 11; САИ
(172) Мјесни НО Нуглашица (1945–1952); 1947/1952; књ. 5; кут. 1
(173) Мјесни НО Орахова (1946–1948); 1946/1948; ф. 2
(174) Мјесни НО Пећи (1945–1952); књ. 10; кут. 5; п. 1
(175) Мјесни НО Пекија (1945–?); 1945; п. 1
(176) Мјесни НО Петров Гај (1945–1952); 1947; кут. 1; СИ
(177) Мјесни НО Пеуље (1945–1952); 1948; кут. 1
(178) Мјесни НО Пискавица (1945–1952); 1948/1951; књ. 3; кут. 11
(179) Мјесни НО Подбријежје (1945–1952); 1947/1951; књ. 1; кут. 1; СИ
(180) Мјесни НО Горњи Подградци (1945–1952); 1946/1953; књ. 5; кут. 12; САИ
(181) Мјесни НО Пољак (1950–1954); 1950/1954; књ. 3; ф. 2
(182) Мјесни НО Подићи (1945–1952); 1945/1947; кут. 1; СИ
(183) Мјесни НО Подлипци (1945–1952); 1947; кут. 1
(184) Мјесни НО Подови (1945–1952); 1947; кут. 1
(185) Мјесни НО Превија (1945–1952); 1947/1952; кут. 1; СИ
(186) Мјесни НО Приједор (1945–1952); 1945/1947; кут. 3
(187) Мјесни НО Раковчани (1945–1952); 1945/1952; кут. 5
(188) Мјесни НО Расавци (1945–1952); 1945/1952; књ. 8; кут. 11
(189) Мјесни НО Ревик (1945–1952); 1947; кут. 1
(190) Мјесни НО Рика (1945–1952); 1945/1952; кут. 1
(191) Мјесни НО Рогољи (1945–1947); 1945/1947; кут. 5; САИ
(192) Мјесни НО Романовци (1945–1952); 1947/1952; књ. 3; кут. 10; САИ
(193) Мјесни НО Сански Мост (1945–1952); 1945/1952; књ. 13; ф. 18
(194) Мјесни НО Срнетица (1945–1952); 1946/1952; књ. 1; кут. 3; СИ
(195) Мјесни НО Совјак (1945–1947); 1946/1947; књ. 1; кут. 1; АИ
(196) Мјесни НО Шиповљани (1945–1952); 1945/1952; књ. 3; кут. 5; С
(197) Мјесни НО Трнинића Бријег (1945–1952); 1947; кут. 1
(198) Мјесни НО Трубар (1945–1952); 1945/1952; књ. 8; кут. 8; СИ
(199) Мјесни НО Турјак (1945–1952); 1949/1952; књ. 2
(200) Мјесни НО Униште (1945–1952); 1945/1952; књ. 3; кут. 3
(201) Мјесни НО Врбашка (1945–1949); 1945/1947; књ. 2
(202) Мјесни НО Врточе (1945–1952); 1947/1952; књ. 5; кут. 5; СИ
(203) Мјесни НО Славићка (1946–1952); 1946/1952; књ. 1; кут. 3
(204) Мјесни НО Слатина (1946–1952); 1946/1951; кут. 1; СИ
(205) Мјесни НО Врбљани (1947–1952); 1947/1952; књ. 2; кут. 1; СИ
(206) Мјесни НО Врхпоље (1947–1952); 1947/1951; кут. 1
(207) Мјесни НО Велагићи (1947–1952); 1947/1952; књ. 3; ф. 5
(208) Мјесни НО Винац (1947–1952); 1947/1952; књ. 10; кут. 8
(209) Мјесни НО Ратково (1947–1952); 1947/1952; п. 2
(210) Мјесни НО Рибник (1947–1952); 1947/1952; кут. 1; СИ
(211) Мјесни НО Ступари (1947–1952); 1946/1947; кут. 1
(212) Мјесни НО Саница (1947–1952); 1947/1952; кут. 1
(213) Мјесни НО Ситница (1947–1952); 1948/1952; књ. 1; кут. 1; СИ
(214) Мјесни НО Соколово (1947–1952); 1947/1952; кут. 1; СИ
(215) Мјесни НО Требовљани (1947–1952); 1948/1952; књ. 5; кут. 2; СИ
(216) Мјесни НО Дабар (1952–1955); 1952/1955; књ. 4; ф. 2
(217) МУ Турјак (1955–1959); 1955/1959; књ. 2
(218) Мјесни НО Трошељи (1945–1947); 1945/1947; кут. 1
(219) СО Бањалука (1963–); 1963/1970; 170 м¹; АК
(220) Обједињени фонд о аграрној реформи и колонизацији (1945–1957); 1945/1957; књ. 38; кут. 31; САИ
(221) Окружна управа народних добара Бањалука (1945–1946); 1945/1946; књ. 1; кут. 14; СИ
(222) Среска комисија за ратну штету Босански Нови (1945–1946); 1945/1946; ф. 25; СИ
(223) Среска комисија за ратну штету Јајце (1945–1946); 1945; кут. 40
(224) Срески секретаријат унутрашњих послова Приједор (1945–1963); 1946/1965; књ. 70; ф. 169
(225) Управа среске стамбене заједнице Кључ (1954–1958); 1954/1958; књ. 2; ф. 1
(226) Грађевинска техничка секција Бањалука (1947–1949); 1947/1949; кут. 3
(227) Дирекција за путеве Бањалука (1951–1963); 1951/1963; књ. 16; кут. 42
(228) Дирекција за путеве Јајце (1951–1961); 1951/1961; књ. 6; кут. 96
(229) Дирекција за путеве Приједор (1951–1961); 1952/1961; књ. 23; кут. 37
(230) Комисија за пољопривредни земљишни фонд општенародне имовине Бањалука (1953–1957); 1953/1957; књ. 37; кут. 1; САИ
(231) Комисија за пољопривредни земљишни фонд општенародне имовине Котор Варош (1953–1956); 1953/1956; кут. 1; САИ

1.5. архивски фондови од 1992. до данас
(232) Биро Владе Републике Српске у Београду (1992-2003); 1992/2003: 8 књига, 15 кутија, 71 фасцикл, 238 рег. и 66 повеза; архивска књига
(233) Републички протокол (1995-2003); 1995/2003; књ. 1; кут. 42; САИ
(234) Министарство науке и културе Републике Српске (1997 - 2002); 1997/2002 : 112 регистратора, 64 фасцикле, 2 повеза и 3 књиге; архивска књига
(235) Министарство информисања Републике Српске (1992 - 2000); 1992/2000 : 2 књиге и 66 рег; архивска књига
(236) Министарство иностраних послова Републике Српске (1992 - 1997); 1992/1997 : 9 фасцикала, 2 књиге, 16 регистратора; архивска књига)
(237) Канцеларија Републике Српске за хитно уклањање мина (1997-2000); 1997/2000 : 1 књига; 37 рег; 2 повеза; 27 фасцикала; архивска књига
(238) Канцеларија Републике Српске за имплементацију пројекта Свјетске банке за реконструкцију и обнову Републике Српске (1997-2000); 1997/2000 : 63 рег; архивска књига
(239) Министарство одбране (1992-2005); 1992/2005; 32 књиге, 451 регистратор, 703 фасцикла, 6 повеза; 42 кутије, 1 сандук; архивска књига
(240) Министарство здравља и социјалне заштите (1992- ); 1992/2006 : 6 књига, 575 рег., 12 повеза, 28 фасц.; архивска књига
(241) Министарство индустрије и технологије (1997-2002); 1992/2002; 11 књига; 136 регистратора; 36 фасцикала; 16 повеза; архивска књига
(242) Министарство енергетике и рударства (1997-2002); 1992/2002; 9 књига, 7 фасцикала, 72 повеза, 120 регистратора; архивска књига
(243) Омбудсмaн Републике Српске (2001-2009); 2001/2009: 28 књига, 269 регистратора, 140 повеза, 3 фасцикла; архивска књига
(244) Министарство индустрије, енергетике и рударства (2003-2011); 2003/2005 : 13 књига, 190 рег., 133 повеза, 37 фасц.; архивска књига
(245) Агенција за шуме Републике Српске (2009-2012) 2009/2012 : 11 књ., 191 фасц., 128 рег.; архивска књига
(246) Министарство здравља и социјалне заштите (1992- ); 1992/2006 : 6 књига, 658 рег., 12 повеза, 28 фасц.; архивска књига

2. Правосуђе

2.1. период до 1945.
(247) Окружни суд Бањалука (1878-1945); 1883/1945 : књ. 96; кут. 827; САИ
(248) Изванредни народни суд Бањалука (1941-1942); 1941/1942 : кут. 1; АИ
(249) Котарски срески суд Сански Мост (1878-1948); 1880/1942 : кут. 3; САИ
(250) Првостепени суд за станове Бањалука (1925-1927); 1925/1927 : кут. 3; САИ
(251) Суд радничког осигурања Бањалука (1928-1945); 1928/1944 : кут. 4; АИ
(252) Котарски шеријатски суд Бањалука (1894-1910); 1894/1910 : кут. 2;
(253) Државна тужилаштва (1917-1941); 1917/1941 : фасц. 93;
(254) Правосудни органи (1941-1945); 1941/1945 : фасц. 26;
(255) Судбени стол као проведбени суд за ратне озљеђенике Бањалука (1942-1945); 1942/1945 : фасц. 21;
(256) Основни суд Прњавор (1882-1945): 1882/1953: 105 књига, 253 фасцикла; несређен

2.2. период послије 1945. године
(257) Срески судија за прекршаје Јајце (1957-1962); 1957/1962 : књ. 32; фасц. 11;
(258) Општинско јавно правобранилаштво Босанска Крупа (1955-1969); 1955/1969 : књ. 11; фасц. 8;
(259) Окружни суд Бањалука (1945-1951); 1945/1951 : фасц. 153;
(260) Општински судија за прекршаје Бањалука (1965-1987); 1965/1987 : кут. 21;
(261) Окружни привредни суд Бањалука (1945-1957); 1945/1957 : књ. 47; СИ
(262) Окружни затвор Приједор (1951-1967); 1951/1967 : књ. 47; фасц. 94;
(263) Врховни војни суд Бањалука (1992-2001), 1992/2001; 2 књиге, 21 фасцикл; архивска књига
(264) Војно тужилаштво Војске Републике Српске (1992-2000) 1992/2000; 2 књиге, 23 регистратора; архивска књига
(265) Окружно јавно тужилаштво Бањалука (1945-1963); 1945/1970 : књ.135, фасц. 33; архивска књига
(266) Среско јавно тужилаштво Бањалука (1945-1963), 1947/1965 : 19 књ.; архивска књига
(267) Среско јавно тужилаштво Босанска Градишка (1945-1963); 1946/1973 : 65 књ., 5 фасц.; архивска књига
(268) Среско јавно тужилаштво Приједор (1945-1963); 1948/1963 : 7 фасц.; архивска књига
(269) Среско јавно тужилаштво Босанска Дубица (1945-1963); 1947/195 : 26 књ., 2 фасц.; архивска књига
(270) Окружни затвор Бањалука (1945-1963): 1945/1963; 3 м; архивска књига

3. Војне јединице, установе и организације

3.1. период до 1941.
(271) Гарнизонски суд Бањалука (1869-1915); 1869/1915 : књ. 15; фасц. 64;
(272) KuK Gericht des MLT. ST. KMDOS in Banja Luka (1914-1917); 1914/1917 : фасц. 50;

4. Просвјетне, културне и научне установе

4.1. просвјетне установе
(273) Виша економско-комерцијална школа Бањалука (1960-1981); 1960/1981 : књ. 56; фасц. 574;
(274) Виша пољопривредна школа Бањалука (1960-1973); 1960/1973 : књ. 24; кут. 117; СИ
(275) Велика реална гимназија Бањалука (1922-1932); 1922/1932 : кут. 3;
(276) Учитељска школа Бањалука (1925-1972); 1925/1972 : књ. 152; кут. 37; СИ
(277) Учитељска школа ”Звонко Билан” Јајце (1960-1968); 1960/1963 : књ. 34; кут. 12;
(278) Средња ветеринарска школа Бањалука (1949-1954); 1949/1954 : књ. 13; кут. 7; СИ
(279) Средња шумарска школа Бањалука (1953-1959); 1953/1959 : кут. 3;
(280) Средња пољопривредна школа Бањалука (1961-1962); 1961/1962 : књ. 2; кут. 1;
(281) Средња пољопривредна школа Босанска Дубица (1959-1963); 1959/1963 : књ. 14;
(282) Народна основна школа Ивањска (1902-1955); 1902/1955 : књ. 3; кут. 12;
(283) Школа за бабице Бањалука (1948-1951); 1948/1951 : књ. 7;
(284) Обједињени фонд дјевојачких и грађанских школа у Бањалуци (1898-1945); 1898/1945 : књ. 36; САИ
(285) Мушка грађанска школа Бањалука (1932-1945); 1932/1943 : књ. 10; САИ
(286) Женска стручна школа Приједор (1946-1957); 1946/1957 : књ. 35; кут. 2;
(287) Нижа женска стручна домаћинска школа Бањалука (1913-1956); 1913/1956 : књ. 64; кут. 5; СИ
(288) Нижа стручна домаћинска школа Сански Мост (1952-1958); 1952/1958 : књ. 13; фасц. 3;
(289) Нижа пољопривредна школа Приједор (1953-1956); 1953/1956 : књ. 6;
(290) Нижа окружна медреса Бањалука (1934-1944); 1934/1944 : књ. 8; САИ
(291) Трећа народна основна школа Бањалука (1880-1944); 1880/1944 : кут. 20;
(292) Центар за стручно образовање радника ратара-тракториста Дервиши-Бањалука (1957-1970); 1957/1970 : књ. 5; фасц. 1;
(293) Центар за марксистичко образовање и политичке студије ”Веселин Маслеша” Бањалука (1972-1990); 1972/1990 : књ. 91; фасц. 219; кут. 140;
(294) Центар за основно образовање и васпитање Бањалука (1976-1991); 1976/1991 : књ. 16; фасц. 221;
(295) Заједница усмјереног образовања и васпитања Бањалука (1973-1992); 1973/1992 : књ. 82; кут. 259; фасц. 47; пов. 120;
(296) Заједница за кредитирање ђака и студената Сански Мост (1974-1983); 1974/1983 : књ. 1; фасц. 62;
(297) Дом средње економске школе Бањалука (1948-1953); 1948/1953 : књ. 4; кут. 2; СИ
(298) Ђачки дом ”Шоша Мажар” Бањалука (1948-1958); 1948/1958 : књ. 2; кут. 3;
(299) Ђачки дом ”Младен Стојановић” Приједор (1945-1962); 1960/1962 : књ. 2; кут. 2;
(300) Ђачки дом ”Вељко Миљевић” Сански Мост (1957-1961); 1957/1961 : књ. 2; фасц. 5;
(301) Педагошка академија Бањалука (1950-2003); 1950/2003: 117 књига, 86 фасцикала, 73 рег, 9 повеза и 12.000 досијеа; архивска књига
(302) Народна основна школа, Приједор (1890-1956); 1890/1962 : 61 повез; архивска књига
(303) Народна основна школа, Шарговац (1908-1956); 1908/1945 ; 2 књиге; архивска књига
(304) Државна мушка занатска школа Бањалука (1936-1947); 1936/1947; 17 књига; архивска књига
(305) Државна средња техничка школа Бањалука (1939-1950); 1939/1950; 25 књига; 4 фасцикла; архивска књига
(306) Средња техничка школа Бањалука (1941-1947); 1941/1947; 56 књига; архивска књига
(307) Обједињени фонд школа ученика у привреди (1908-1977); 1908/1974; 93 књиге, 12 фасцикала, 114 повеза, 10 регистратора; архивска књига
(308) Гимназија Приједор (- ) 1920/1945; 29 књига; архивска књига
(309) Основна школа “Георгиос А. Папандреу“ Александровац (1909- ); 1909/1970; 35 књига, 7 повеза; архивска књига
(310) Учитељска школа Приједор (1960-1971); 1960/1971 : 32 књиге, 5 фасцикала; архивска књига
(311) Трговачка академија Бањалука (1931-1950), 1931/1950 : 28 књига; архивска књига
(312) Висока школа за предузетништво и бизнис Приједор (2006-2011), 1999/2008 : 3 књиге, 286 фасцикала (студентски досијеи)
(313) Електротехничка школа ''Никола Тесла'', Бањалука (1974–1980); 5 м, архивска књига

4.2. културне установе
(314) Културно-просвјетна заједница среза Бањалука (1959-1966); 1959/1962 : кут. 9;
(315) Народно позориште Босанске крајине Бањалука (1930-1960); 1930/1960 : књ. 60; фасц. 41;

5. Социјалне и здравствене установе

5.1. социјалне установе
(316) Управа Убошког дома Бањалука (1931-1939); 1934/1938 : кут. 2; САИ
(317) Одбор за потпору при Котарском суду Бањалука (1944); 1944 : кут. 1;
(318) Дјечији дом Босанска Градишка (1944-1945); 1944/1945 : кут. 1;
(319) Дјечији дом Приједор (1944-1945); 1944/1945 : кут. 1;
(320) Дјечије прихватилиште Бањалука (1948-1955); 1948/1955 : књ. 7; кут. 2;
(321) Центар за заштиту мајке и дјетета Приједор (1960); 1960 : кут. 2;

5.2. здравствене установе
(322) Хигијенски завод Бањалука (1930-1941); 1930/1941 : кут. 1;
(323) Здравствена станица Нова Топола (1957); 1957 : фасц. 1;

6. Привреда и банкарство

6.1. период капитализма

6.1.1. банке и новчани заводи
(324) Привилегована аграрна банка Београд - Експозитура Бањалука (1929-1945); 1928/1946; фасц. 5; АИ
(325) Државна хипотекарна банка Краљевине Југославије - Главна филијала Бањалука (1922-1946); 1926/1951; књ. 1, фасц. 1; АИ

6.1.2. привредна удружења
(326) Удружење угоститеља Бањалука (1931-1948); 1931/1948; књ. 9; кут. 22;

6.1.3. привредна предузећа

6.1.3.1. индустрија и рударство
(327) Фабрика дувана Бањалука (1889-?); 1920/1945; књ. 18; кут. 30;

6.1.3.3. трговина, угоститељство и туризам
(328) Дин трејд доо, Бањалука (1992-2012); 1992-2012 : 5 књига, 21 фасцикл, 3 повеза; архивска књига

6.2. период социјализма

6.2.1. банке и новчани заводи
(329) Државни осигуравајући завод Експозитура Јајце (1947-1951); 1947/1951; кут. 34;
(330) Документација иностраних кредита (1976-1995); 1976/1995; 2 књиге, 21 фасцикл; архивска књига

6.2.2. привредна удружења
(331) Трговинска комора Приједор (1945-1962); 1945/1962; кут. 266;
(332) Пословно удружење ”Инвесторад” Бањалука (1964-1973); 1964/1973; књ. 3; кут. 15; СИ
(333) Срески задружни савез Босанска Градишка (1945-1953); 1945/1953; књ. 11; фасц. 1;
(334) Срески пословни савез Јајце (?); књ. 30; кут. 112;
(335) Срески савез земљорадничких задруга Бањалука (1948-1962); 1948/1962; 1 књига, 6 рег. и 3 повеза; архивска књига;
(336) Среска трговинска комора Бањалука (1955-1962); 1955/1962; 3 књиге, 27 рег. и 7 фасцикала: архивска књига;
(337) Среска пољопривредно-шумарска комора Бањалука (1960-1962); 1960/1962; 1 књига, 6 рег: архивска књига;

6.2.3. привредна предузећа

6.2.3.1. индустрија и рударство
(338) Среска циглана Лакташи (1946-1952); 1946/1952; књ. 7; кут. 15; САИ
(339) Техничка база Приједор (1947); 1947; књ. 2; кут. 1;
(340) Градско обућарско предузеће ”Обућар” Бањалука (1947-1954); 1947/1954; књ. 1; кут. 8;
(341) Земаљско предузеће за путеве Бањалука (1949-1951); 1949/1951; кут. 14;
(342) Среска циглана Кључ (1947-1952); 1947/1952; књ. 2; фасц. 6;
(343) Комбинована радионица Народног одбора среза Бањалука ”Клашнице” (1947-1953); 1947/1953; кут. 2; СИ
(344) Грађевинско предузеће ”Новоградња” Дрвар (1948-1959); 1948/1959; књ. 33; кут. 106;
(345) Среско грађевинско предузеће Босанска Градишка (1948-1955); 1948/1955; кут. 2;
(346) Среско грађевинско предузеће Мркоњић Град (1948-1950); 1948/1950; кут. 8;
(347) Среско грађевинско предузеће Приједор (1949-1951); 1949/1951; књ. 2; кут. 4; СИ
(348) Среско грађевинско предузеће ”Шиша” Кључ (1948-1949); 1948/1949; фасц. 3;
(349) Државни млин на ваљке Босански Александровац (?-?); 1949/1951; фасц. 3;
(350) ОДП “Белфан“ Бањалука - у стечају 1993/2004; 2 књиге, 51 регистратор, 61 фасцикл, 10 повеза; архивска књига
(351) АД “Белфан нови“ Бањалука - у стечају 2005/2007; 4 књиге, 32 регистратора, 3 фасцикла, 3 повеза; архивска књига
(352) “Чајавец - Прецизни лив“ Бањалука - у стечају (2003-2005); 5 књига, 3 фасцикла,6 регистратора; архивска књига
(353) Конфекција "Пионир“ АД Прњавор (1974-2007); 1974/2007; 37 књига, 160 фасцикала, 192 регистратора, 70 повеза; архивска књига
(354) ''Конфекција'' АД Фоча (1974-2006);1974/2006 : књ.1
(355) ''Унис'' - у стечају, Фоча (1974-2005);1974/2005 : књ. 2
(356) ''Југопетрол'' ДОО Требиње (2005-2015); 2005/2015 : 185 рег., 18 фасцикала, 2 кутије

6.2.3.2. пољопривреда и шумарство
(357) Државно шумско газдинство Бањалука (1945-1951); 1945/1951 : књ. 3; кут. 85; СИ
(358) Шумска управа Дрвар (1945-1957); 1945/1951 : књ. 2; кут. 30;
(359) Шумска управа Јајце (1945-1957); 1945/1957 : књ. 35; кут. 140;
(360) Среска економија Лакташи (1949-1951); 1949/1951 : књ. 2; кут. 4; СИ
(361) Среска пољопривредна станица Јајце (1958-1961); 1958/1961 : кут. 39; фасц. 15;
(362) Шумско индустријско предузеће ”ШИПАД” Кључ (1945-1946); 1945/1946 : фасц. 13;
(363) Пољопривредна машинска станица Бањалука (1948); 1948 : кут. 1; САИ

6.2.3.3. трговина, угоститељство и туризам
(364) Среско трговинско предузеће ”Срески магазин” Босанска Градишка (1947-1951); 1947/1951 : кут. 5;
(365) Трговинско предузеће ”Дунав” Бањалука (1946-1953); 1946/1953 : књ. 4; кут. 32;
(366) Трговинско предузеће ”Боснакомерц” Бањалука (1957-1963); 1957/1963 : књ. 3; кут. 15;
(367) ООУР ”Боснакомерц” Бањалука (1965-1978); 1965/1978 : књ. 17; кут. 180;
(368) Трговинско предузеће ”Неметали” Приједор (1955-1961); 1955/1961 : књ. 33; кут. 45; СУ
(369) Трговинско предузеће ”Атика” Сежана (1970-1972); 1970/1972 : књ. 4; кут. 19; СИ
(370) Трговинско предузеће ”Будућност” Бањалука (1971-1976); 1971/1976 : књ. 2; кут. 78; СИ
(371) Трговинско предузеће ”Задружни магазин” Босанска Градишка (1950); 1950 : фасц. 2;
(372) Трговинско предузеће ”Лијевче” Босанска Градишка (1952); 1952 : фасц. 2;
(373) Трговинско предузеће ”24. април” Босанска Градишка (1952-1953); 1952/1953 : књ. 1; фасц. 1;
(374) Месарско предузеће ”Месопромет” Бањалука (1949-1952); 1949/1952 : књ. 8; кут. 9;
(375) Градско предузеће ”Дрвопромет” Јајце (1948-1949); 1948/1949 : књ. 3;
(376) Инвалидско угоститељско предузеће Бањалука (1949-1950); 1949/1950 : кут. 1;
(377) Среско угоститељско предузеће Бањалука (1947-1949); 1947/1949 : кут. 3;
(378) Угоститељско-туристичка радна организација ”Козара” Бањалука (1984-1987); 1984/1987 : књ. 35; кут. 233;
(379) Угоститељска радња ”Липа” Бањалука (1956-1959); 1956/1959 : књ. 4; кут. 11;
(380) Угоститељска радња ”Морава” Бањалука (1956-1958); 1956/1958 : књ. 3; кут. 10;
(381) Угоститељска радња ”Плива” Бањалука (1956); 1956 : књ. 2; кут. 3;
(382) Угоститељска радња ”Сарачица” Бањалука (1960-1962); 1960/1962 : књ. 2; кут. 6;
(383) Угоститељска радња ”Срна” Бањалука (1958-1963); 1958/1963 : књ. 3; кут. 5;
(384) Угоститељска радња ”Загреб” Бањалука (1956-1961); 1956/1961 : књ. 4; кут. 6;
(385) Угоститељска радња ”Зора” Бањалука (1956-1960); 1956/1960 : књ. 3; кут. 7;

6.2.3.4. саобраћај
(386) ППС "Сана" д.о.о, Рибник - у стечају (1996-2006); 1996/2006 : 4 књиге; 96 рег; 60 повеза; 153 досијеа; архивска књига

6.2.3.5. остало
(387) Фарма ”Дивичани” Јајце (1971-1977); 1971/1977 : књ. 3; кут. 7;
(388) ”Радио-сервис” Бањалука (?-?); 1956/1959 : кут. 1;

6.2.4. занатство
(389) Обућарска занатска радња ”Лауш” Бањалука (?-?); 1957/1959 : књ. 4; кут. 1;

6.2.5. задруге
(390) Радничко-намјештеничка задруга Босанска Градишка (1945-1950); 1945/1950 : књ. 1; фасц. 7;
(391) Радничко-намјештеничка задруга Подградци (1946-1949); 1946/1949 : књ. 18; фасц. 10;
(392) Занатско-производна задруга ”Будућност” Србац (1977-1987); 1977/1987 : књ. 12; фасц. 41;
(393) Сељачка радна задруга ”Младен Стојановић” Чиркин Поље (1949-1953); 1949/1953 : књ. 3; кут. 1;
(394) Сељачка радна задруга ”Братство и јединство” Маховљани (1949-1953); 1949/1953 : кут. 8;
(395) Сељачка радна задруга ”Нови живот” Ништовци (1949-1953); 1949/1953 : књ. 2; кут. 1;
(396) Сељачка радна задруга ”Анђић Ристо” Омарска (1949-1953); 1949/1953 : књ. 2; кут. 1;
(397) Сељачка радна задруга ”Кондић Раде” Подгрђе (1949-1953); 1949/1953 : књ. 3; кут. 2;
(398) Сељачка радна задруга ”Шоша Мажар” Волар (1949-1953); 1949/1953 : књ. 1; кут. 1;
(399) Сељачка радна задруга ”Лијевче поље” Мрчевци (1949-1953); 1949/1953 : фасц. 2;
(400) Сељачка радна задруга Босанска Градишка (1949-1952); 1949/1952 : књ. 4; фасц. 1;
(401) Сељачка радна задруга ”Побједа” Карајзовци (1946-1950); 1946/1950 : књ. 3; фасц. 3;
(402) Сељачка радна задруга ”Петар Мећава” Кијевци (1950); 1950 : књ. 1;
(403) Сељачка радна задруга ”Слобода” Ламинци (1950-1954); 1950/1954 : фасц. 5;
(404) Сељачка радна задруга ”Нова зора” Милошево Брдо (1949-1952); 1949/1952 : фасц. 4;
(405) Сељачка радна задруга ”Остоја Ристић” Миљевци (1949-1953); 1949/1953 : књ. 4; фасц. 3;
(406) Сељачка радна задруга ”Препород” Рогољи (1949-1953); 1949/1953 : књ. 8; фасц. 4;
(407) Сељачка радна задруга ”Вулин Радован” Сеферовци (1949-1950); 1949/1950 : књ. 3;
(408) Сељачка радна задруга ”Козара” Трошељи (1947-1952); 1947/1952 : књ. 4; фасц. 4;
(409) Сељачка радна задруга ”Младен Стојановић” Турјак (1950-1952); 1950/1952 : књ. 2; фасц. 1;
(410) Сељачке радне задруге са подручја Среског народног одбора Србац (1950-1951); 1950/1951 : књ. 22;
(411) Земљорадничка задруга Доњи Карајзовци (1947-1954); 1947/1954 :
(412) Земљорадничка задруга Романовци (1949-1958); 1949/1958 : књ. 1; кут. 1; САИ
(413) Стамбена задруга просвјетних радника Бањалука (1957-1962); 1957/1962; 1 кутија, аналитички инвентар
(414) ЗЗ Миљевина (1945–1961); 1953/1961; књ. 3; кут. 1; СИ

6.2.6. остало
(415) Пројектни биро Приједор (1958-1962); 1958/1962 : књ. 16; кут. 25;

7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења

7.1. политичке и друштвено-политичке организације

7.1.1. напредне политичке и друштвено-политичке организације
(416) Обласни комитет Комунистичке партије БиХ Бањалука (1949-1952); 1949/1952 : књ. 8; кут. 45;
(417) Обласни одбор Савеза синдиката Југославије Бањалука (1949-1950); 1949/1950 : књ. 2; кут. 1;
(418) Срески комитет Савеза комуниста БиХ Бањалука (1945-1966); 1945/1946 : књ. 61; кут. 180; САИ
(419) Срески комитет Савеза комуниста БиХ Босанска Градишка (1945-1955); 1945/1952 : књ. 22; кут. 18;
(420) Срески комитет Савеза комуниста БиХ Босански Нови (1945-1955); 1945/1955 : књ. 24; кут. 15;
(421) Срески комитет Савеза комуниста БиХ Дрвар (1945-1955); 1945/1955 : кут. 30;
(422) Срески комитет Савеза комуниста БиХ Кључ (1945-1955); 1945/1952 : књ. 35; кут. 28; САИ
(423) Срески комитет Савеза комуниста БиХ Котор Варош (1945-1955); 1945/1955 : књ. 2; кут. 15; САИ
(424) Срески комитет Савеза комуниста БиХ Лакташи (1945-1947); 1945/1947 : књ. 1; кут. 1;
(425) Срески комитет Савеза комуниста БиХ Приједор (1945-1962); 1945/1962 : књ. 88; кут. 129;
(426) Срески комитет Савеза комуниста БиХ Прњавор (1945-1955); 1945/1955 : књ. 17; кут. 8; САИ
(427) Срески комитет Савеза комуниста БиХ Србац (1945-1955); 1945/1953 : књ. 3; кут. 11;
(428) Општински комитет Савеза комуниста БиХ Босанска Костајница (1952-1962); 1952/1962 : књ. 19; кут. 12;
(429) Општински комитет Савеза комуниста БиХ Брезичани (1952-1955); 1952/1955 : кут. 1; САИ
(430) Општински комитет Савеза комуниста БиХ Бронзани Мајдан (1952-1962); 1953/1962 : књ. 7; кут. 2;
(431) Општински комитет Савеза комуниста БиХ Будимлић Јапра (1955-1962); 1955/1962 : књ. 1; кут. 1; САИ
(432) Општински комитет Савеза комуниста БиХ Добрња (1952-1962); 1952/1961 : књ. 8; кут. 5;
(433) Општински комитет Савеза комуниста БиХ Ивањска (1952-1962); 1952/1962 : књ. 22; кут. 17;
(434) Општински комитет Савеза комуниста БиХ Козарац (1952-1962); 1952/1961 : кут. 10;
(435) Општински комитет Савеза комуниста БиХ Крупа на Врбасу (1952-1962); 1953/1962 : књ. 5; кут. 5;
(436) Општински комитет Савеза комуниста БиХ Љубија (1952-1962); 1952/1962 : кут. 18; САИ
(437) Општински комитет Савеза комуниста БиХ Нова Топола (1952-1962); 1952/1962 : књ. 1; кут. 2; САИ
(438) Општински комитет Савеза комуниста БиХ Омарска (1952-1962); 1952/1962 : књ. 10; кут. 11;
(439) Општински комитет Савеза комуниста БиХ Паланчиште (1952-1955); 1952/1955 : кут. 2;
(440) Општински комитет Савеза комуниста БиХ Ракелићи (1952-1955); 1952/1955 : кут. 1; САИ
(441) Општински комитет Савеза комуниста БиХ Рибник (1952-1962); 1953/1960 : кут. 4;
(442) Општински комитет Савеза комуниста БиХ Рујишка (1952-1955); 1952/1955 : кут. 1;
(443) Општински комитет Савеза комуниста БиХ Саница (1955-1962); 1956/1962 : књ. 13; кут. 4;
(444) Општински комитет Савеза комуниста БиХ Сарачица (1952-1955); 1952/1955 : кут. 1;
(445) Општински комитет Савеза комуниста БиХ Стари Мајдан (1955-1962); 1957/1961 : књ. 1; кут. 1; САИ
(446) Општински комитет Савеза комуниста БиХ Сухача (1952-1955); 1952/1955 : књ. 5; кут. 1;
(447) Општински комитет Савеза комуниста БиХ Сводна (1955-1962); 1956/1958 : књ. 5; кут. 1;
(448) Општински комитет Савеза комуниста БиХ Залужани (1952-1955); 1952/1955 : кут. 2;
(449) Мјесни комитет Комунистичке партије БиХ Црни Луг (1945-1952); 1949/1950 : књ. 1; кут. 3;
(450) Мјесни комитет Комунистичке партије БиХ Лакташи (1945-1952); 1945/1952 : кут. 1;
(451) Срески одбор Социјалистичког савеза радног народа БиХ Јајце (1945-1955); 1953/1955 : књ. 4; кут. 30;
(452) Срески одбор Социјалистичког савеза радног народа БиХ Приједор (1945-1962); 1945/1962 : књ. 22; фасц. 136;
(453) Срески комитет Народне омладине БиХ Сански Мост (1950-1954); 1950/1954 : фасц. 4;
(454) Срески одбор Савеза удружења бораца НОР-а Јајце (1945-1955); 1950/1955 : кут. 37;
(455) Срески одбор Савеза удружења бораца НОР-а Приједор (1945-1955); 1945/1955 : књ. 16; кут. 25;
(456) Срески одбор Савеза удружења бораца НОР-а Бањалука (1948-1966); 1948/1966 : књ. 28; кут. 35;
(457) Срески одбор ратних војних инвалида Бањалука (1956-1965); 1956/1965 : књ. 3; кут. 7;
(458) Општински одбор ратних војних инвалида Бањалука (1950-1966); 1950/1966 : књ. 4; кут. 8;
(459) Општински комитет Комунистичке партије Југославије Романовци (1947-1955); 1947/1955 : књ. 2; кут. 1; САИ
(460) Мјесни комитет Комунистичке партије Југославије Љубија (1947-1952); 1947/1952 : књ. 2; кут. 2; САИ
(461) Општински комитет Савеза комуниста Бањалука (1946-1989); 1946/1989 : фасц. 250; кут. 140;
(462) Општински комитет Савеза комуниста Босанска Градишка (1952-1992); 1957/1992 : фасц. 234; СУ
(463) Општински комитет Савеза комуниста Лакташи (1955-1990); 1955/1990 : књ. 31; фасц. 77; кут. 1;
(464) Општински комитет Савеза социјалистичке омладине Бањалука (Савез социјалистичке омладине - Демократски савез); (1964-1990); 1964/1990 : кут. 103; фасцикла 3
(465) Општински одбор Социјалистичког савеза радног народа Брезичани (1954); 1954 : фасц. 1;
(466) Општински одбор Социјалистичког савеза радног народа Босанска Костајница (1960); 1960 : фасц. 1;
(467) Општински одбор Социјалистичког савеза радног народа Козарац (1948-1962); 1948/1962 : књ. 6; фасц. 28;
(468) Општински одбор Социјалистичког савеза радног народа Љубија (1948-1963); 1948/1963 : књ. 3; фасц. 78;
(469) Општински одбор Социјалистичког савеза радног народа Омарска (1948-1962); 1948/1962 : књ. 1; фасц. 4;
(470) Општински одбор Социјалистичког савеза радног народа Паланчиште (1948-1954); 1948/1954 : књ. 1; кут. 19;
(471) Општински одбор Социјалистичког савеза радног народа Сански Мост (1960); 1960 : фасц. 1;
(472) Мјесни одбор Народног фронта Ракелићи (1948); 1948 : фасц. 2;
(473) Мјесни одбор Народног фронта Расавци (1945-1952); 1948 : фасц. 2;
(474) Територијални одбор Савеза синдиката Југославије жељезничара Јајце (1951-1952); 1951/1952 : књ. 1; кут. 1;
(475) Међуопштинска конференција Социјалистичког савеза радног народа Бањалука (1965-1990); 1965/1990, 7 књига, 167 фасцикала, 85 регистратора; архивска књига
(476) Градски комитет КП БиХ Бањалука (1945-1955); 1945/1955: архивска књига
(477) Окружни комитет КП БиХ Бањалука (1945-1948); 1945/1948: 3 књиге, 18 кутија; архивска књига
(478) Општинско вијеће Савеза синдиката Бањалука (1951-1996); 1951/1996: 9,9 м
(479) Међуопштинско вијеће Савеза синдиката Бањалука (1975-1990):1975/1990: 10 м

7.1.2. грађанске и друге организације
(480) Бановински одбор Југословенске националне странке Бањалука (1931-?); 1932/1934 : кут. 2;
(481) Југословенска национална странка Бањалука (1929-1935); 1929/1935 : кут. 1; СУ
(482) Надзорничтво народне заштите за град и котар Бањалука (1941-1945); 1941/1945 : кут. 2; АИ

7.3. хуманитарна друштва
(483) Бановински одбор друштва Црвени крст Бањалука (1929-1941); 1929/1941 : кут. 1; САИ
(484) Хрватски Црвени криж, Жупски одбор Бањалука (1941-1945); 1941/1944 : кут. 1; АИ

7.6. остало
(485) Мјесни одбор Јадранске страже Бањалука (1929-1941); 1929/1931 : кут. 1; САИ

8. Вјерске организације
(486) Вакуфско меарифско повјереништво Бањалука (?-1945); 1892/1933 : књ. 2; кут. 12;

9.1. Друштвене службе
(487) Стручна служба самоуправних интересних заједница Лакташи (1974-1990); 1974/1990 : фасц. 11; кут. 15;
(488) Самоуправна интересна заједница културе Бањалука (1972-1990); 1972/1990 : књ. 9; кут. 123;
(489) Самоуправна интересна заједница за културу и физичку културу Лакташи (1974-1990); 1974/1990 : фасц. 1; кут. 1;
(490) Самоуправна интересна заједница за социјалну и дјечију заштиту Лакташи (1976-1989); 1976/1989 : фасц. 5;
(491) Самоуправна интересна заједница за комуналне дјелатности Лакташи (1973-1991); 1973/1991 : књ. 2 ; фасц. 6; кут. 8;
(492) Самоуправна интересна заједница за развој и унапређење пољопривреде Лакташи (1974-1989); 1974/1989 : фасц. 8; кут. 2;
(493) Самоуправна интересна заједница основног образовања и васпитања Лакташи (1981-1985); 1981/1985 : фасц. 2;
(494) Самоуправна интересна заједница становања Лакташи (1977-1991); 1977/1991 : фасц. 5; кут. 7;
(495) Самоуправна интересна заједница основног образовања и васпитања Сански Мост (1977-1988); 1977/1988 : књ. 10 ; фасц. 153;

Б. ПОРОДИЧНИ И ЛИЧНИ ФОНДОВИ

2. Лични фондови
(496) Фонд Милана Вукмановића
(497) Фонд Драге Мажара

Ц. ЗБИРКЕ

(498) Збирка плаката; 1899/; кут. 96; АИ и тематска картотека
(499) Збирка оријенталних рукописа и докумената; 1712/1910; кут. 1; док. 49; регеста
(500) Збирка фотографија; 1875/2005; фотографија 14.000; негатива 1.150; тематска картотека
(501) Збирка радова Веселина Маслеше; 1928/1943; кут. 9; радова 287; АИ
(502) Збирка докумената о радничком покрету у Босанској Крајини; 1919/1941; кут. 6; регеста
(503) Збирка документарног материјала о политичким и друштвеним збивањима у Босанској Крајини; 1920/1963; кут. 6; АИ
(504) Збирка мемоарске грађе о радничком покрету и Народноослободилачкој борби; 1905/1945; кут. 17; АИ
(505) Партизанска гимназија у Бањалуци; 1946/1947; кут. 1
(506) Збирка карата и мапа; 1807/1980; ком. 144
(507) Збирка докумената о катастрофалном земљотресу у Бањалуци; 1969/1973; кут. 50
(508) Збирка документарних филмова; 1941/1975; ролни 90
(509) Збирка микрофилмова; 1882/1965; ком. 142
(510) Збирка досијеа истакнутих личности; 1878/1945; дос. 194
(511) Збирка вариа; 1918/1972; кут. 5; АИ
(512) Збирка докумената Дјечијег дома "Рада Врањешевић" Бањалука; 1945/1976; кут. 3
(513) Збирка грађе Спомен-подручја Доња Градина – Јасеновац (1941–1945); микрофишева 468; ЦД-а 33
(514) Документација иностраних кредита (1976/1995); књ. 2; ф. 21; АК
(515) Збирка докумената Предрага Радића; 1992/1995; кут. 5, п. 1
(516) Збирка дипломатичке грађе кнезова благајских и доњокрајских жупа Дубице, Сане и Врбаса (1200–1912); кут. 3 (микрофилмови)
(517) Збирка докумената Славка Одића (1916–2006); 1944/1980; кут. 9; САИ
(518) Картографска збирка др Милоша Мишковића; 1962/2006; ролни 30; попис
(519) Збирка радова; кут. 18; радова 425
(520) Збирка литерарних радова активиста радничког покрета из Бањалуке; 1930/1941; кут. 1
(521) Збирка магнетофонских трака и грамофонских плоча; трака 103; плоча 130
(522) Документарна збирка др Душана Лукача; 1933/1945; кут. 15; аналитички попис
(523) Попис становништва, домаћинстава и станова 2013. године – узорак (2013); 2013; кут. 2

Величина текста:
Loading