О Архиву РСНовости и догађајиАрхивска грађа и књижни фондПубликације и изложбеOn-line документиРегистар акредитованих услуга
Попис архивских фондова у Добоју

 

А. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА

1. Управа и јавне службе

1.2. архивски фондови од 1918. до 1941.
(1) Хидротехничка секција Босански Брод (1918–1945); 1919/1944; кут. 4

1.2.2. окупацијски и квислиншки органи
(2) Котарско предстојништво Маглај (1941–1945); 1941/1945; књ. 2; кут. 4

1.3. архивски фондови од 1941. до 1945.

1.3.1. народнослободилачки органи
(3) Срески НОО Теслић (1944–1945); 1944; кут. 1

1.4. архивски фондови од 1945. до 1992.
(4) Окружни НО Добој (1945–1947); 1941/1945; књ. 7; кут. 112
(5) СС Добој (1945–1966); 1945/1966; књ. 82; кут. 880
(6) Срески НО Босански Брод (1945–1955); 1945/1955; кут. 7
(7) Срески НО Дервента (1945–1958); 1945/1958; књ. 12; кут. 268
(8) Срески НО Маглај (1945–1955); 1945/1955; књ. 71; кут. 190
(9) Срески НО Модрича (1945–1955); 1945/1955; књ. 12; кут. 74
(10) СО Добој (1945–); 1945/1963; књ. 32; кут. 350
(11) НО општине Босанско Сухо Поље (1952–1960); 1954/1960; књ. 12; кут. 43
(12) НО општине Бријесница (1952–1955); 1954/1955; кут. 1
(13) НО општине Грапска (1952–1955); 1952/1955; књ. 2; кут. 6
(14) НО општине Јоховац (1952–1958); 1952/1958; књ. 20; кут. 65
(15) НО општине Карановац (1952–1955); 1952/1955; књ. 5; кут. 3
(16) НО општине Липац (1952–1955); 1954/1955; књ. 1; кут. 2
(17) НО општине Мајевац (1953–1955); 1953/1955; књ. 2; кут. 2
(18) НО општине Миљковац (1952–1955); 1955; књ. 12; кут. 43
(19) НО општине Осјечани (1955–1958); 1955/1958; књ. 16; кут. 34
(20) НО општине Станари (1952–1962); 1953/1960; књ. 17; кут. 40
(21) Мјесни НО Бегов Хан (1945–1952); 1950/1952; књ. 6; кут. 3
(22) Мјесни НО Добој (1945–1947); 1945/1947; књ. 6; кут. 3
(23) Мјесни НО Голубиње (1945–1952); 1946/1951; књ. 9; кут. 6
(24) Мјесни НО Јоховац (1945–1952); 1945/1950; књ. 10; кут. 25
(25) Мјесни НО Которско (1945–1952); 1945/1952; књ. 9; кут. 13
(26) Мјесни НО Озимице (1945–1952); 1950/1952; књ. 10; кут. 17
(27) Мјесни НО Жепче (1945–1952); 1945/1952; књ. 27; кут. 28
(28) МУ Велика Буковица (1945–1955); 1955; кут. 1
(29) Хидротехничка секција Босански Брод (1945–1964); 1946/1964; књ. 12; кут. 93
(30) Дирекција за путеве Добој (1952–1962); 1952/1962; књ. 17; кут. 46
(31) Стамбена заједница Добој (1959–); 1959/1964; књ. 18; кут. 14
(32) Среско вијеће Народне технике Добој (?–1966); 1962/1966; књ. 1; кут. 10
(33) СО Босански Шамац (1963–1991); 1946/1991; ф. 1.181

1.5. архивски фондови од 1992. до данас
(34) Омбудсман Републике Српске, Канцеларија у Добоју (2001–2009); 2001/2009; 6 м¹; АК
(35) Министарство финансија Републике Српске, Регионални трезор у Добоју (2001–2012); 2001/2012; 25,5 м¹; АК

2. Правосуђе

2.1. период до 1945.
(36) Срески суд Босански Брод (1878–1918); 1909/1918; књ. 21; кут. 28
(37) Срески суд Босански Брод (1918–1941); 1918/1941; књ. 6; кут. 24
(38) Срески суд Добој (1878–1918); 1913/1918; књ. 16; кут. 28
(39) Срески суд Добој (1918–1941); 1919/1941; књ. 26
(40) Срески суд Маглај (1878–1918); 1886/1918; књ. 22; кут. 80
(41) Срески суд Маглај (1918–1941); 1919/1940; књ. 125
(42) Срески суд Босански Брод (1941–1945); 1941/1943; књ. 3
(43) Срески суд Добој (1941–1945); 1941/1945; књ. 2
(44) Срески суд Маглај (1941–1945); 1942; књ. 1

2.2. период послије 1945. године
(45) Окружни суд Добој (1951–); 1951/1959; кут. 144
(46) Срески суд Добој (1945–); 1945/1956; кут. 113

3. Војне јединице, установе и организације

4. Просвјетне, културне и научне установе

4.1. просвјетне установе
(47) Државна грађанска школа Добој (1927–1945); 1928/1945; кут. 11
(48) Нижа стручна домаћинска школа Добој (1952–1957); 1952/1957; књ. 12; кут. 20
(49) Столарска школа за ВК раднике Добој (1956–1964); 1956/1964; књ. 12; кут. 20
(50) Виша техничка школа Добој (1996–2013); 1996/2013; 4 м¹
(51) Факултет за услужни менаџмент "ФУМА" Добој; (2006–2009); 2006/2009, књ. 9; кут. 3

4.2. културне установе
(52) Градска читаоница Жепче (1882–1955); 1882/1955; књ. 5
(53) Кино "Партизан" Добој (1945–); 1947/1960; књ. 8; кут. 15
(54) Културно-пропагандни центар Добој (1957–1963); 1957/1963; књ. 6; кут. 40

5. Социјалне и здравствене установе

6. Привреда и банкарство

6.1. период капитализма

6.1.3. привредна предузећа

6.1.3.1. индустрија и рударство
(55) Дрвна индустрија и шумарство Теслић (1893–); 1926/1938; пов. 3
(56) Дестилација дрва Теслић (1898–); 1904/1944; књ. 2; кут. 120

6.1.3.2. пољопривреда и шумарство
(57) УПД "Петар Мркоњић" АД Модрича – у стечају (1959–2013); 1959/2013 3,5 м¹

6.1.3.3. трговина, угоститељство и туризам
(58) ТР Спасојевић Коста Добој (1914-1944); 1914/1944 : књ. 2; кут. 1
(59) ТР Туркић Ахмет Добој (1921-1943); 1921/1943; књ. 1

6.1.4. задруге
(60) ЗЗ "Братство и јединство" Сјенина Ријека (Требава-комерц) (1954–2001) 1954/1978, 1990/2001; 0,3 м¹; АК

6.2. период социјализма

6.2.2. привредна удружења
(61) ''Интимтекс'' АД - у стечају, Дервента (1999-2013); 1999/2013; 3,0 м¹
(62) ''Свитања'' АД - у стечају, Добој (1994-2008); 1994/2008; 1,5 м¹

6.2.3. привредна предузећа
(63) ''Мотајица'' АД - у стечају, Дервента (2000-2003); 2000/2003; 1,0 м¹
(64) "Радник" АД Добој – у стечају (1947–2013); 1947/2013; 10 м¹

6.2.3.1. индустрија и рударство
(65) "Модимес“ АД Модрича (1998-2009) 1998/2009; 2 м¹
(66) “Укрина“ АД Дервента – у ликвидацији (2003-2006); 2003/2006: 10 м¹
(67) "Фимал“ АД - у стечају Петрово (1970-2003); 1970/2003; 5 м¹
(68) "Мебош“ АД Шамац - у стечају (1970-2007); 1970/2007; 5 м¹
(69) “Месопромет“ АД Добој – у стечају (1964-2007); 1964/2007; 4 м¹
(70) АД "Ентеријер" Которско – у стечају (1980-2011); 1980/2011; 4,50 м¹
(71) АД "Металрад" - у стечају Модрича (1988-2012); 1988/2012; 1 м¹
(72) АД "Модричанка" - у стечају Модрича (1980-2012); 1980/2012; 1 м¹
(73) ''Бродтекс'' АД Брод (1975-2015); 1975/2015; 3 м¹
(74) АД ''Прења'' – у стечају, Петрово (1995–2016); 1 м¹
(75) ''Амбалажапласт'' ДОО, Осјечани - у стечају (2015–2017); 2015/2017; 1 м¹
(76) ''Техногас'' АД, Велика Буковица, Добој (1982–1989); 1982/1989; 1,5 м¹
(77) ''Интерпром'' ДОО, Дервента - у стечају (2014–2016); 2014/2016; 1 м¹
(78) ''УНИЕН'' (''Енергоинвест'' ТННО AД, Добој – у стечају) (1990–1992); 1990/1992; 1 м¹
(79) ''Бромет'' АД, Брод – у стечају (2001–2014); 2001/2014; 0,5 м¹
(80) Дрвна индустрија и шумарство "Борја" Теслић (1945–); 1945/1960; кут. 27
(81) "Ремонттранс" АД Модрича – у стечају (1953–2011); 1953/2011; 4,8 м¹
(82) "Модекс" АД Добој – у стечају (1972–2011); 1972/2011; 12 м¹
(83) "Униглас" АД Шамац – у стечају (1981–2005); 1985/2005, 3 м¹
(84) "Технорад" АД Дервента – у стечају (1983–2014) 1983/2014; 1,1 м¹
(85) "Хранапродукт" АД Шамац – у стечају (1983–2008); 1983/2008; 6 м¹
(86) "Илић Комерц" ДОО Станари – у стечају (1997–2012); 1997/2012, 0,3 м¹; АК
(87) "Галаплет" АД Милошевац – у стечају (1998–2009); 1998/2009; 2 м¹; АК

6.2.3.2. пољопривреда и шумарство
(88) Шумско газдинство Добој (1956-1960); 1956/1960; књ. 30; кут. 250
(89) Државно шумско газдинство Завидовићи (1947-1950); 1947/1950; кут. 48

6.2.3.3. трговина, угоститељство и туризам
(90) ”Боснаплод” Предузеће за промет и прераду пољопривредних производа Добој (1956-1959); 1956/1959 : књ. 163; кут. 671;
(91) Предузеће за трговину на велико ”Ангро-промет” Добој (1954-1955); 1954/1955; књ. 9; кут. 5
(92) Државно ТП Добој (1951-1953); 1951/1953; кут. 8
(93) Градски магазин Добој (1951-1956); 1951/1956; књ. 12; кут. 67
(94) Опште ТП Добој (1953-1954); 1953/1954; кут. 17
(95) Откупно предузеће ”Поврћар” Добој (1947-1951); 1949/1951; књ. 2; кут. 10
(96) Стовариште дувана Добој (1947-1953); 1947/1953; кут. 1
(97) Среско ТП Добој (1948-1950); 1948/1950; кут. 12
(98) ТП ”Гранап” Добој (1947-1952); 1947/1952; књ. 15; кут. 57
(99) ТП ”Универзал” Добој (1956-1959); 1956/1959; књ. 16; кут. 24
(100) Земаљско ТП Сарајево, Филијала Добој (1945-1949); 1949/1951; књ. 4; кут. 13
(101) УП ”Спреча” Добој (1953-1956); 1953/1956; књ. 8; кут. 68
(102) УП ”Стари Град” Добој (1951-1952); 1951/1952; кут. 3
(103) УП ”Хотел Босна” Добој (1951-); 1952; кут. 2
(104) УП ”Озрен” Добој (1951-1953); 1951/1953; кут. 4
(105) УП ”Балкан” Добој (1949-1954); 1951; кут. 2
(106) УП ”Ресторан” Добој (1949-1951); 1949/1951; кут. 5
(107) “Избор“ АД - у стечају Добој (1991-2007); 1991/2007; 22 м¹

6.2.3.4. саобраћај
(108) Транспортно предузеће ”Озрен” Добој (1953-1961); 1953/1961 : књ. 12; кут. 5

6.2.3.5. остало
(109) Пројектантски биро ”Добој-пројект” Добој (1961-1963); 1961/1963; књ. 2; кут. 14; СИ
(110) Електрично предузеће Добој (1946-1949); 1946/1949 : кут. 3
(111) Предузеће ”Комунално” Добој (1952-1954); 1952/1954 : кут. 17
(112) Штампарија Добој (1945-1952); 1949; кут. 1; СИ
(113) "Пројект Озрен" АД - у стечају, Петрово (1974-2004); 1974/2004; пов. 71
(114) Штампарија "Искра" АД - у стечају, Дервента (1992-2003); 1947/2003; пов. 80; АК
(115) "Графичар" АД Добој – у стечају (1953-2011); 1953/2011; 3,60 м¹
(116) "Градњамонт" АД Петрово – у стечају (1980-2011); 1980/2011; 4,50 м¹
(117) "Топлана" АД - у стечају, Шамац (1953-2011); 1953/2011; 5 м¹
(118) ''Алексић'' АД Добој - у стечају (2004-2014) : 2004/2014; 1 м¹; АК
(119) JП ''Шамац-стан'' Шамац - у стечају (1980-2014) : 1980/2014; 0,25 м¹; АК
(120) КП "Чистоћа" Шамац – у стечају (1979–2005); 1979/2005, 0,7 м¹
(121) ЈП "Градска топлана" Брод – у стечају (2008–2015); 2008/2015; 4,2 м¹

6.2.4. занатство
(122) Ковачко-коларска радионица Добој (1948-1951); 1948/1951; кут. 11
(123) Млинарско предузеће Добој (1947-1950); 1950 : кут. 1
(124) Предузеће ”Циглана” Добој (1946-1952); 1946/1952; кут. 9
(125) Кројачка радионица Добој (1946-1949); 1949; кут. 3
(126) Кућна радиност Добој (1956-1961); 1956/1961; књ. 3; кут. 14
(127) Столарско предузеће Добој (1946-1960); 1949; кут. 1

6.2.5. задруге
(128) СРЗ ”Владимир Назор” Јоховац (1949-1953); 1949/1953; књ. 1
(129) СРЗ ”Пут у нови живот” Которско (1949-1953); 1949/1953; књ. 7; кут. 5

7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења

7.1. политичке и друштвено-политичке организације

7.1.1. напредне политичке и друштвено-политичке организације
(130) Срески комитет Савеза омладине Добој (1945-1966); 1954/1966; књ. 5; кут. 22

7.5. спортска друштва и удружења
(131) Савез организација за физичку културу Среза Добој Добој (1961-1965); 1962/1965; књ. 18; кут. 17
(132) Срески савез за тјелесно васпитање ”Партизан” Добој (1956-1961); 1962/1965; кут. 4

8. Вјерске организације
(133) Српска православна црквено-школска општина Модрича (?-1910); 1883/1910; кут. 1

Б. ПОРОДИЧНИ И ЛИЧНИ ФОНДОВИ

1. Породични фондови
(134) Станковић – Прњавор (1912/1954) : књ. 3; кут. 2

2. Лични фондови
(135) Хазим Муфтић – Жепче (1899/1951); кут. 4

Ц. ЗБИРКЕ

(136) Билтен ”Наше вијести” Окружног народноослободилачког одбора за Централну Босну Прњавор; 1944/1945; бројева 130
(137) Фотографије из друштвеног живота регије Добој; 1893/1957; ком. 978
(138) Мемоарска грађа о развитку Добоја; 1900/1941; кут. 1
(139) Фотокопије докумената Котарског суда Добој; 1941; кут. 1
(140) Фотокопије докумената Фрањевачког самостана Плехан - Дервента; 1527/1873; кут. 2
(141) Фотокопије докумената Окружног комитета КПЈ за Посавину и Требаву; 1942/1945; кут. 1
(142) Документи о поплави Добоја; 1965; кут. 1
(143) Изложбени каталози Фото клуба ”Босна” Добој; 1967/1974; ком. 12
(144) Билтен "Глас комуна" Добој; 1959/1992

Величина текста:
Loading