О Архиву РСНовости и догађајиАрхивска грађа и књижни фондПубликације и изложбеOn-line документиРегистар акредитованих услуга
Попис архивских фондова у Требињу

 

А. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА

1. Управа и јавне службе

1.3. архивски фондови од 1941. до 1945.

1.4. архивски фондови од 1945. до 1992.
(1) НОО Равно (1952–1962); 1950/1962; кут. 23
(2) СО Требиње (1963–1989); 1882/1984; кут. 100
(3) СО Невесиње (1963–1999); 1945/1999; кут. 300
(4) СО Љубиње (1963–1982); 1980/1982; кут. 18
(5) Фонд за изградњу станова за учеснике НОР-а општине Билећа (1970–1983); 1970/1983; кут. 13
(6) Фонд за уређење грађевинског земљишта општине Билећа (1974–1977); 1974/1977; кут. 1
(7) Фонд за електрификацију села општине Требиње (1971–1977); 1971/1977; кут. 1
(8) МУ Ластва (1940–1992) 1940/1992; кут. 32

2. Правосуђе

2.2. период послије 1945. године
(9) Суд за прекршаје Гацко (1956–1996); 1956/1996; књ. 21; кут. 39
(10) Јавно правобранилаштво Гацко (1973–1983); 1973/1983; кут. 7

3. Војне јединице, установе и организације

4. Просвјетне, културне и научне установе

4.1. просвјетне установе
(11) Основне школе Требиње (1899–1962); 1899/1962; књ. 52; САИ
(12) ОШ "Владимир Гаћиновић" Плана (1978–1980); 1978/1980; кут. 2; АК
(13) ОШ "Мирко Попара" Дивин (1978–1980); 1978/1980; кут. 6; АК
(14) ОШ "Џемал Биједић" Билећа (1980–1991); 1980/1991; кут. 6; АК
(15) Средња управна школа Билећа (1968–1974); 1968/1974; књ. 5
(16) Економска школа Невесиње (1956–1972); 1956/1972; књ. 65, ф. 1

4.2. културне установе
(17) Завичајни музеј Билећа (1963–1972); 1963/1972; кут. 3 (пакети, мапе)

5. Социјалне и здравствене установе

6. Привреда и банкарство

6.1. период капитализма

6.1.3. привредна предузећа

6.1.3.3. трговина, угоститељство и туризам
(18) РО "Турист" Требиње (1986–1990); 1986/1990; кут. 1
(19) "Тргопром" АД Билећа (1958–2015); 1958/2015; књ. 2; кут. 6; АК

6.2. период социјализма

6.2.3. привредна предузећа
(20) "Луч" Требиње – у стечају (1952–2007); 1952/2007; кут. 164; рег. 133; п. 17; АК
(21) КГПО "4. октобар" Требиње (1955–1991); 1955/1991; књ. 26; кут. 153
(22) "Требињка" Требиње (1959–1979); 1959/1979; књ. 4; кут. 9
(23) "Леоспорт" Требиње (1974–1993); 1974/1993; књ. 4; кут. 7
(24) "Изолатер" АД Требиње – у стечају (1977–2012); 1977/2012; кут. 260, ф. 242; АК
(25) "Финал-ремонт" Требиње (1986–1988); 1986/1988; кут. 2
(26) "Југопетрол" ДОО Требиње – у стечају (2004–2015); 2004/2015; рег. 185; ф. 18, кут. 2
(27) "Житопродукт" Билећа – у стечају (1972–2004); 1972/2004; књ. 8, кут. 52

6.2.3.1. индустрија и рударство
(28) "Ковница" АД, Билећа – у стечају (1954–2009); 1954/2009; кут. 20
(29) "Билећанка" АД Билећа – у стечају (1962–2015); 1962/2015; књ. 18, кут. 319; АК
(30) "Новотекс" АД, Требиње – у стечају (2012–2016); 2012/2016; рег. 23

6.2.3.5. остало
(31) Књиговодствени центар Требиње (1980–1999); 1980/1999; кут. 3
(32) "Фризер" Требиње (1985–2001); 1985/2001; књ. 5; кут. 4
(33) "Комуналац" Љубиње – у стечају (2001–2009); 2001/2009; књ. 1; кут. 4

6.2.5. задруге
(34) ЗЗ "Агропром" Билећа (1979–1990); 1979/1990; књ. 9, кут. 17; АК

7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења

7.1. политичке и друштвено-политичке организације

7.1.1. напредне политичке и друштвено-политичке организације
(35) Општински комитет народне омладине Билећа 1953/1975 : 4 кутије
(36) Општински одбор СУБНОР-а Гацко (1955–1983); кут. 6
(37) Општински савез РВИ Билећа; 1956–1959; кут. 1
(38) Општински Савез пионира Гацко (1946–1949); 1946/1949; кут. 1
(39) Општински комитет Народне омладине Гацко (1952–1970); 1947/1970; кут. 8
(40) Општински савез жена Гацко (1952–1965); 1953/1965; кут. 1
(41) Општинска конференција ССРН Требиње (1952–1985); 1949/1985; књ. 4, кут. 16
(42) Општинска конференција ССРН Гацко (1952–1990); 1950/1990; кут. 46; рег. 1
(43) Општинска конференција ССРН Билећа (1953–1977); 1953/1977; кут. 4, св. 5
(44) Општински комитет СК Требиње (1952–1989); 1950/1980; књ. 2, кут. 68
(45) Општински комитет СК Билећа; 1956–1962; кут. 7
(46) Општински комитет СК Гацко (1952–1990);1950/1990; кут. 186
(47) Општинско вијеће Савеза синдиката Гацко (1958–1973); 1958/1973; кут. 11

7.4. културно-просвјетна друштва
(48) КУД "Владимир Гаћиновић" Билећа (1981–1987); 1981/1987; књ. 1; кут. 1

7.6. остало
(49) Савез слијепих Требиње (1967–1988); 1967/1988; кут. 3
(50) Друштво и пријатељи дјеце Билећа (1960–1967); 1960/1967; кут. 2

9.1. Друштвене службе
(51) СИЗ за пољопривреду и развој села Гацко (1979–1984); 1979/1984; кут. 1
(52) СИЗ за становање Невесиње (1974–2009); 1974/2009; књ. 2, кут. 37, ф. 3
(53) СИЗ за физичку културу Требиње (1974–1995); 1974/1995; књ. 2; кут. 3
(54) СИЗ за дјечију заштиту Билећа (1973–1991); 1973/1991; кут. 3
(55) СИЗ становања општине Требиње (1958–2001); 1958/2001; кут. 70; СИ
(56) СИЗ за културу и физичку културу Билећа (1975–1991); 1975/1991; књ. 3; кут. 3
(57) СИЗ за основно образовањe Билећа (1977–1987); 1977/1987; кут. 1

Ц. ЗБИРКЕ

(58) Сиџил невесињског кадије 1775 (фотокопије, фрагмети, превод); кут. 1
(59) Котарски шеријатски суд Требиње (фотокопије); кут. 1 (стр. 410)
(60) Збирка Мићо Љубибратић (фотокопије); кут. 2
(61) Збирка Чедо Капор; кут. 3; САИ
(62) Збирка Поп Саво Симић (1883–1950); кут. 1; САИ

Величина текста:
Loading