О Архиву РСНовости и догађајиАрхивска грађа и књижни фондПубликације и изложбеOn-line документиРегистар акредитованих услуга
Попис архивских фондова у Зворнику

 

А. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА

1. Управа и јавне службе

1.1. архивски фондови до 1918.
(1) Котарски уред Зворник (1880-1918); 1887/1946; књ. 14; ф. 1; п. 62; попис

1.2. архивски фондови од 1918. до 1941.
(2) Начелство Среза зворничког (1918-1941); 1927/1946; књ. 17; попис
(3) Начелство Среза бијељинског (1918-1941); 1892/1952; књ. 1; п. 5; попис

1.3. архивски фондови од 1941. до 1945.

1.4. архивски фондови од 1945. до 1992.
(4) Срески НО Зворник (1945-1958); 1946/1958; књ. 21; кут. 24; СИ
(5) Срески НО Бијељина (1945-1955); 1946/1955; књ. 2; п. 27; попис
(6) НО општине Зворник (1955-1963); 1953/1962; књ. 21; кут. 124; СИ
(7) НО општине Козлук (1952-1962); 1953/1962; књ. 5; п. 13; попис
(8) НО општине Дрињача (1952-1955); 1952/1955; књ. 1; п. 2; о. 2; попис
(9) НО општине Бијељина (1955-1963); 1952/1962; књ. 59; п. 130; попис
(10) Скупштина општине Зворник (1963-); 1892/1982; књ. 70; кут. 646; ф. 5.495; СИ
(11) Скупштина општине Бијељина (1963-); 1963/1975; књ. 57; п. 1120; попис
(12) Мјесни НО Зворник (1945-1950); 1945/1957; књ. 12; п. 5; попис
(13) Мјесни НО Дрињача (1945-1952); 1945/1952; књ. 12, п. 14; о. 1; попис
(14) Мјесни НО Каменица (1945-1952); 1947/1952; књ. 6; п. 2; о. 1; попис
(15) Мјесни НО Снагово (1945-1952); 1946/1952; књ. 4; п. 2; попис
(16) МУ Пилица (1952–1985); 1952/1985; 3,5 м¹; попис
(17) Градски НО Бијељина (1945–1955); 1946/1955; п. 27; књ. 11; попис
(18) НО Градске општине Зворник (1950–1955); 1949/1954; књ. 7; п. 3; попис
(19) Мјесни НО Козлук (1945–1952); 1946/1952; књ. 3; п. 1; попис

1.5. архивски фондови од 1992. до данас
(20) Омбудсмaн Републике Српске, Канцеларија у Бијељини 2001-2009); 2001/2009; 12,10 м¹; попис;

2. Правосуђе

2.2. период послије 1945. године
(21) Општинско јавно правобранилаштво (1970-1993); 1969/1981; п. 32; ф. 2; попис

3. Војне јединице, установе и организације

4. Просвјетне, културне и научне установе

5. Социјалне и здравствене установе

6. Привреда и банкарство

6.1. период капитализма

6.1.3. привредна предузећа

6.2. период социјализма

6.2.3. привредна предузећа

6.2.3.1. индустрија и рударство
(22) "Радник“ АД Власеница (1951-2008) 1951/2008: 2,65 м¹; попис
(23) Творница обуће "Стандард" Зворник (1951-1990); 1951/1990 : 0,30 м¹; попис
(24) "Дрина" АД - у стечају, Братунац (1977-2009); 1997/2009 : 6 м¹; АК
(25) ЈИИП "Српски глас" - у стечају, Зворник (1969-2011); 1969/2011 : 2,90 м¹; АК
(26) ''Панафлекс'' АД – у стечају, Бијељина (1957–2015); 28,80 м¹; АК
(27) Рудник олова и цинка ''Сасе'' АД, Сребреница - у стечају (2006-2016); 2006/2016; 1,9 м¹; попис
(28) ОДП "Обућа-Дрина" са п. о. Зворник (1992–2010); 1992/2010; 0,5 м¹; попис

6.2.3.4. саобраћај
(29) ООУР ПТТ саобраћаја “Зворник“ Зворник (1970-1992); 1971/1991; књ. 9, рег. 3; ф. 111; попис

7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења

7.1. политичке и друштвено-политичке организације

9.1. Друштвене службе
(30) СИЗ становања и комуналних дјелатности Шековићи (1976-1990); 1976/1990; ф. 9; п. 3; рег. 1; попис

Величина текста:
Loading