О Архиву РСНовости и догађајиАрхивска грађа и књижни фондПубликације и изложбеOn-line документиРегистар акредитованих услуга
Регистар акредитованих понуђача опреме и услуга

Додјела акредитација:

Архив Републике Српске додијелио је 13. јуна 2017. ''Микрографији'' ДОО, са сједиштем у Сарајеву, Трг међународног пријатељства 9, акредитације за пружање сљедећих услуга:

- конвертовање документарне грађе из физичког у дигитални формат,

- захватање документарне грађе у дигиталном и у физичком формату и

- сређивање документарне грађе у физичком и у дигиталном формату,

Акредитације су додијељене на рок од године дана, тј. са вежењем до 13. јуна 2018. године, уз могућност њиховог продужења.

 

Додјела акредитације:

Након проведеног поступка провјере усклађености са Законом о архивској дјелатности, Правилником о општима условима за обављање пратећих услуга и посебним условима за специфичне услуге, Јединственим технолошким захтјевима и правилима струке, дана 22. јуна 2016. Архив Републике Српске додијелио је ''Микрографији'' ДОО, са сједиштем у Сарајеву, Трг међународног пријатељства 9, акредитацију за пружање услуге уништавања документарне грађе у физичком и у дигиталном формату. Акредитација је додијељена на рок од једне године, уз могућност продужења.

 

Продужење акредитације:

Након проведеног поступка провјере усклађености са Законом о архивској дјелатности, Правилником о општим условима за обављање пратећих услуга и посебним условима за специфичне услуге, Јединственим технолошким захтјевима и правилима струке, Архив Републике Српске је понуђачу услуга ''Sector ADS'' ДОО, са сједиштем у Бањалуци, Илије Гарашанина бр. 6, продужио акредитације за пружање сљедећих услуга:

- уништавање документарне грађе у физичком и у дигиталном формату,

- давање на коришћење адекватних просторија,

- сређивање документарне грађе у физичком и у дигиталном формату,

- конвертовање документарне грађе из физичког у дигитални формат и

- конвертовање документарне грађе из дигиталног у формат за дугорочно чување.

Важење наведених акредитација продужено је за годину дана, односно до 5. марта 2018. (услуга сређивања документарне грађе у физичком и у дигиталном формату) и 11. марта 2018. (остале побројане услуге).


 
Величина текста:
Loading
 
D:\plesk_vhosts\arhivrs.org\httpdocs\